főoldal

A Szent Anna Idősek Otthona

A Szent Anna Idősek Otthona Békés megyében, Telekgerendáson, Békéscsabától 8 km-re a 47-es út, és Békéscsaba-Szeged vasútvonal között található. A falu központja 500 méterre, a vasútállomás 300 méterre, a buszmegálló 1 km-re van. Az idősek otthonának épületét 5 hektáros park, gyümölcsös és erdő veszi körül. A természet, a virágok, a madarak csicsergése teszik kellemessé a lakók mindennapjait. Az intézmény 1000 m2, szilárd burkolatú úttal ellátott nagy parkolóval rendelkezik. A faluszélen fekvő, valamikori állami gazdasági kúria-szerű épület került átalakításra, ahol 42 fő idős számára nyújtunk lakhatást, teljes körű ellátást, gondozást és ápolást.
2023. február hónaptól 44 fő idős ember számára tudunk ellátást biztosítani.

Az elhelyezés kétágyas, fürdőszobás lakrészekben történik. Az épület lakóépületre, és kiszolgáló építményekre osztott.

A lakóépület szobái egy közös folyosóra nyílnak. A főbejárat középen található, mely egy hangulatos előtérbe, az pedig egy közös társalkodóba nyílik. A társalkodóból közelíthetőek meg az irodák, orvosi rendelő, betegszoba és a két oldalra nyíló folyosók. A folyosó végén a hátsó kijárat az ebédlőbe vezet. A bejáratoknál lépcső és akadály-mentesített feljáró, rámpa van. Minden szoba igény és lehetőség szerint rendezhető be.

Az intézmény típusa: bentlakásos, ápolást-gondozást nyújtó idősek otthona.

Célunk a szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátás nyújtása, ápolást-gondozást nyújtó intézmény keretében, azon ellátottak számára, akik az intézményi ellátást választják a távol élő család, a magány helyett, napi 24 órás szakszerű gondozás és ellátás biztosításával.

Feladatunk, azoknak a személyeknek az ellátása, akik koruk, egészségi állapotuk, szociális helyzetük miatt önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képesek, gondozást igényelnek, és ellátásuk alapszolgáltatás keretében nem oldható meg.

Az intézményi ellátást igénybe vevő valamennyi ellátott részére teljes körű ellátást – napi legalább háromszori étkezés, szükség szerint ruházat, illetve textíliával való ellátás, mentális gondozás, egészségügyi ellátás, lakhatás – biztosítunk és a feladatellátáshoz szükséges feltételeket megteremtjük.

Az ellátást igénybevevő részére az egyéni bánásmód biztosításával olyan fizikai, mentális, életvezetési segítséget nyújtunk, amelynek során a hiányzó vagy csak a korlátozottan meglévő testi-szellemi funkciók helyreállítására kerül sor.