Szolgáltatásaink

Az Idősek Otthonában nyújtott szolgáltatásokat és tevékenységeket az 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) szabályozza.

Ennek keretében intézményünk a következő szolgáltatásokat biztosítja az ellátottak számára:
- Fizikai ellátás terén kiemelt figyelmet fordítunk a környezet, ruházat tisztántartására, valamint az élelmezés megszervezésére és lebonyolítására.
- Takarító személyzet tartja rendben az intézmény helyiségeit és a lakók szobáit.
- A ruházat tisztítására saját mosókonyhát üzemeltetünk.

Napi háromszori étkeztetés keretében, minimum napi egy alkalommal főtt ételt biztosítunk. HACCP tanúsítvánnyal rendelkező tálalókonyhánk van, ahol a személyzet a reggelit és a vacsorát előkészíti. Több esetben meleg vacsorát biztosítunk. Az ebédet kiszállítótól rendeli az intézmény, saját főzőkonyhával nem rendelkezünk.

A gondozás és ápolás során rendszeres orvosi felügyelet biztosítja az ellátottak egészségügyi állapotának folyamatos ellenőrzését, szükség esetén a szakorvosi, kórházi ápolás megszervezését.

Szakképzett ápolókkal és gondozókkal biztosítjuk a 24 órás felügyeletet. Az intézmény orvosa bármikor elérhető és a lakók rendelkezésére áll szükség esetén.

Pszichés gondozás során valamennyi dolgozó törekszik az egyéni bánásmód megvalósítására, és nagy hangsúlyt fektetünk a mentális irányítás pozitívumaira.

Mentálhigiénés szakember segíti a beköltöző beilleszkedését. A lelki egyensúly fenntartása és megőrzése céljából egyéni segítő beszélgetéseket szervez az azt igénylők számára.

Foglalkoztatás keretében fizikai, szellemi, kulturális és szórakoztató tevékenységek szolgálják az ellátottakat.

Éves, havi, heti foglalkoztatási terv alapján valósul meg a napi foglalkoztatás a foglalkoztató nővér segítségével.

Érdekvédelem során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy az ellátott a teljes körű ellátáshoz és az egyéni szükségleteihez, speciális helyzete vagy állapota alapján jusson hozzá.